سولفید سدیم (Na2S)

ارسال در محصولات و خدمات کیمیا شیمی
ا

سولفید سدیم (Na2S)

سولفید سدیم (Na2S)
Sodium sulfide
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ زرد رﻧﮓ، ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ آﺟﺮي رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ

اﻧﻮاع سولفید سدیم:
1- ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺘﺒﻠﻮر: ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮل آن داراي 7 ﺗﺎ 9 ﻣﻮﻟﻜﻮل آب ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻠﻮص آن ﺣﺪود 29 ﺗﺎ 30 درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ اﺳﺖ .
2- ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺮك: ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮش و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﻪﻫﺎي ﭘﻮﻟﻜﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺧﻠﻮص آن ﺣﺪود 60 درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
3- ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ: ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻛﻪ از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ آن ﭘﺲ از ﺧﺸﻚﺷﺪن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺧﻠﻮص آن ﺣﺪود 55 ﺗﺎ 60 درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ :
1- سولفور سدیم در رﻧﮕﺮزي ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت،ﭼﺮم،اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.
2- سولفور سدیم در ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮕﻬﺎي ﻧﺴﺎﺟﻲ ﮔﻮﮔﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد
3- سولفور سدیم در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺮم ﺳﺎز

بیشتر سولفید سدیم (Na2S)
 • کیمیا شیمی
 • تلفن ثابت: ٠٢١٨٨٩٧٩۶۴۶ تماس
 • فکس:
 • موبایل: ٠٩٣٨٩٩٢٠١٧۶ تماس
 • وبسایت: www.Kimiashimi.com
 • ایمیل: info@kimiashimi.com
 • کشور: ایران
 • استان: تهران
 • شهر: تهران
 • آدرس: www.Kimiashimi.com
 • صفحه اختصاصی کیمیا شیمی   sanat.ir/Kimiashimi
 • ثبت پیام یا سفارش

لیست قیمت محصولات کیمیا شیمی
عنوان کالا واحد قیمت (تومان) تاریخ اعلام

پست های مرتبط

بازدید:٣۶۵٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط تولیدی ایمنی نگهبان
دستکش کف چرم
مدل : آستردار کد : S-97 ,,,
خراسان رضوی ، مشهد ، تولیدی ایمنی نگهبان
بازدید:٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ایران استوک
فروش چرخ خياطى چرم دوز استپ دار استوک
ده: ژاپن مدت زمان کارکرد: يک ماه کاربرد دستگاه: چرم دوزى وضعیت گارانتی: ندارد امکان آموزش اپراتو
اصفهان ، ایران استوک
بازدید:٧٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت روان صنعت
گارگاه چرم سازی برزگر
کارگاه تولیدی برادران برزگر تولید انواع کیفهای چرمی دست دوز با کیفت بالا و مناتسبترین قیمت جهت است
تهران ، شرکت روان صنعت
بازدید:٨۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت روان صنعت
کیف چرم دست ساز برزگر
کارگاه تولیدی برادران برزگر تولید انواع کیفهای چرمی دست دوز با کیفت بالا و مناتسبترین قیمت جهت است
تهران ، شرکت روان صنعت
بازدید:١٠١١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ام دی اف چرم
ام دی اف چرم
ين توليدكننده وصادركننده ورق MDF هاي لوكس باروكش چرم درايران -درضخامت هاي (3-5-8-16 ميل) -مغز
تهران ، شهریار ، ام دی اف چرم
بازدید:٨٣١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ام دی اف چرم
ورق ام دی اف باروکش چرم
ين توليدكننده وصادركننده ورق MDF هاي لوكس باروكش چرم درايران -درضخامت هاي (3-5-8-16 ميل) -مغز
تهران ، شهریار ، ام دی اف چرم
بازدید:٧٩۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ام دی اف چرم
ورق MDF-باروکش چرم -فارسی
ورق ام دی اف باروکش چرم RMF - MDF هاي لوكس باروكش چرم درايران -درضخامت هاي (3-5-8-16 ميل) -مغزي
تهران ، شهریار ، ام دی اف چرم
بازدید:٩٧۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت طبخ شمیم
دستکش جوشکاری ، دستکش چرم هبارت ،دستکش ت
ی قوس الکتریکی ویژه جوشکاری آرگون ، فراوری شده از چرم نرم کراست و دارای ساق از جنس اشبالت و طول 33 س
تهران ، شرکت طبخ شمیم
بازدید:٨٢٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت طبخ شمیم
کفش پرسنلی ، کفش چرم ،کفش اداری،کفش راحت
به صورت عمده نموده است . این کفش ها تولید شده از چرم طبیعی در دو مدل مشکی و نبوک قابل عرضه در تمام
تهران ، شرکت طبخ شمیم
صفحه ١

صفحات مرتبط