دستگاه بسته بندی کیک کشمشی

بازدید:١٧٢٩ | ا

بسته بندی کیک کشمشی در دستگاه بسته بندی آنجل 200 ماشین سازی پیروز پک 70 الی 200 بسته در دقیقه می باشد
این دستگاه بسته بندی با رنگ بدنه اپوکسی ضدآب می باشد و جنس بدنه این دستگاه بسته بندی تمام استیل می باشد و از دیگر موارد کاربرد این دستگاه بسته بندی افقی نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:
بسته بندی بستنی
بسته بندی کلوچه
بسته بندی های بای
بسته بندی دونات
بسته بندی اشترودل
بسته بندی مواد غذایی وبسته بندی محصولات جامد در ابعاد و اندازه های گوناگون اشاره نمود
دستگاه بسته بندی کلوچه,دستگاه بسته بندی های بای,بسته بندی مواد غذایی,دستگاه بسته بندی دونات

دستگاه بسته بندی کیک کشمشی
www.pirouzpack.ir