ارسال پیام برای کربنات سدیم سبک و سنگین

کربنات سدیم سبک و سنگین

بازدید:٢٧١١ | ا

فروش انواع کربنات سدیم سبک و سنگین

کیمیاپارس فروشنده انواع سدیم سبک و سنگین ، در بسته بندی جامبوبرگ وکیسه های 50کیلویی

کربنات سدیم سنگین پتروشیمی شیراز
کربنات سدیم سنگین سمنان
کربنات سدیم سبک سمنان
کربنات سدیم سبک مراغه

کربنات سدیم سنگین از نظر آنالیز شیمیایی مانند کربنات سدیم سبک می باشد و تنها تفاوت آن در دانه بندی و دانسیته آن می باشد که دانسیته کربنات سدیم سنگین بیشتر از کربنات سدیم سبک و دانه بندی آن درشت تر می باشد .

برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید

کیمیا پارس
09120195118
09109252523
02188961941
info@kimiapars.com
www.kimiapars.com

کربنات سدیم سبک و سنگین,,,

1 / 1
 کربنات سدیم سبک و سنگین