ارسال پیام برای مواد های شیمیایی

مواد های شیمیایی

بازدید:٢۴٩٨ | ا

مواد های شیمیایی

جوش شیرین ، زاج سفید ، گوگرد میکرو نیزه ، آهک هیدراته ،کربنات سبک و سنگین ، پارافین ، سولفات سدیم ، سولفات آلمینیوم ،اسید کلریدریک ، اسید نیتریک ، سود پرک ، سود مایع ، متانول ، اسید فسفریک ، آب ژاول ، اکسیژنه' target='_blank' >آب اکسیژنه ، اوره صنعتی ، اسید سیتریک ، ایزو پروپیل الکل ، مونو اتیلن گلایکول ، دی اتیلن گلایکول ، ، اسید استیک ، بوتیل گلیکول ، پودر تالک ، پر منگنات ، سولفات مس ، اکرولیک اسید ، اتیل گلیکول ، اتیلن گلیکول ، اکسید آلومینیوم ، اسید چرب ، سود سوز اور ، دی اکسید تیتانیوم ، سدیم هیدروکسید ، کربن اکتیو ، تری پلی فسفات سدیم ، دی اکسید منگنز ، سولفات اهن ، سولفات منگنز چینی ، اکسید روی-سولفات روی ، سولفات منیزیم ، هیدروکسید پتاسیم ، امونیاک ، اسید بوریک، سود جامد پرک،سولفات آمونیوم

برای اطلاعات بیشتر تماس حا
مواد های شیمیایی ,,,

1 / 1
مواد های شیمیایی