ارسال پیام برای آنتی باکتریال آب صابون فلزکاری

آنتی باکتریال آب صابون فلزکاری

بازدید:٣٠٨٧ | ا

آنتی باکتریال،گندزدا و دوام دهنده روغن آب صابون (روغن حلشونده) فلزکاری-تراشکاری با نام تجاری "آنتی باکتریال B.N" راز افزایش عمر مفید آبصابون می باشد . با عث افزایش عمر مفید روغن حلشونده و جلوگیری از گندیدگی و لجن روغن آبصابون و صرفه جویی اقتصادی برای واحد صنعتی می گردد.
آنتی باکتریال,گندزدا,آب صابون,روغن حلشونده

1 / 1
آنتی باکتریال آب صابون فلزکاری
http://azarshimi.com