ارسال پیام برای آبتراش و کولانت B.N

آبتراش و کولانت B.N

بازدید:٢٨١٣ | ا

پودر آبتراش B.N جایگزین روغن آبصابون (حلشونده) می باشد. فاسد نمی شود و بو نمی گیرد. دارای خاصیت آنتی کروژن و ضد زنگ و خوردگی می باشد.
پودر آبتراش B.N دارای ثبت اختراع و ثبت علامت تجاری"آبتراش" و "B.N" از سازمان مالکیت های صنعتی می باشد.

مـزیـت هـای پـودر آبـتراش B.N

1.پودر آبتراش B.N جایگزین روغن حلشونده (آبصابون) می باشد.

2.پودر آبتراش B.N بو نمـی گیرد و در هیچ شرایطی فـاسد نمی شود.

3.پودر آبتراش B.N در هر آبی و با هر درجه سختی قـابـل حل شدن است.

4.پودر آبتراش B.N باعث روئیت بهتر قطعه و افزایش دقت پرداختکاری می شود.

5.پودر آبتراش B.N صرفه جویی اقتصادی را به همراه داشته و هر 8 بسته یک کیلویی آن معادل یک بشکه روغن آبصابون می باشد.

توجه: پودر آبتراش B.N در دو مدل "کلاسیک" و " USA based" جهت استفاده صنعتگران محترم ارائه شده است.
آب تراش,کولانت,روغن حلشونده,آب صابون

1 / 1
آبتراش و کولانت B.N
http://azarshimi.com