ارسال پیام برای تیفور 1.6 تن

تیفور 1.6 تن

بازدید:٣۶٧٢ | ا

دستگاه تیفور 1.6 تن بدنه آلومینیوم به همراه 20 متر سیم بکسل
سازنده : شرکت تسهیل ماشین صنعت
قیمت :15000000 ریال


,,,

1 / 1
تیفور 1.6 تن
www.tms.ir