ارسال پیام برای جک پالت 2.5 تن

جک پالت 2.5 تن

بازدید:١٩١١ | ا

جک پالت 2.5 تن یک پالت بر مناسب برای پالت های استاندارد می باشد که جهت جابجایی پالت در داخل سالن ها و سوله ها می توان از آن استفاده نمود .
این جک پالت در دونوع با طول شاخک 115 و فاصله بیرونی دو شاخک 55 سانتی متر و در نوع پهن با طول شاخک 122 و فاصله بیرونی دو شاخک 68.5 می باشد.

جک پالت ,,,

1 / 1
جک پالت 2.5 تن