ارسال پیام برای توتال استیشن سندینگ 752R6L

توتال استیشن سندینگ 752R6L

بازدید:١٩٨٢ | ا

دقت اندازه گیری زاویه "2 ثانیه
بزرگنمائی : 30 برابر - دقت قرائت زوایا 5 ثانیه
اندازه گیری بدون منشور تا فاصله 600 متر
سندینگ,توتال استیشن,دوربین نقشه برداری,

1 / 1
توتال استیشن سندینگ 752R6L