ارسال پیام برای فروش مواد اولیه صنایع شوینده و آرایشی

فروش مواد اولیه صنایع شوینده و آرایشی

بازدید:١٧٩۴ | ا

فروش مواد اولیه صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی
در تمام مقادیر و اوزان حتی آزمایشگاهی
به قیمت مناسب و بهترین کیفیت
شامل تمام مواد مورد نیاز در ساخت و تولید
سولفونیک اسید، تگزاپون، تری اتانول آمین، دی اتانول آمین، لورامید، لیترون، ستیل الکل، استئاریل الکل، لانولین، اوسرین، انواع اسانس، انواع رنگ، CMC، تیلوز، ایزوتیازولین، فرمالین، زانتان گام و ...
به طور عمده و جزئی

مواد اولیه شوینده ها,مواد اولیه آرایشی,فروش مواد اولیه,مواد شیمیایی

1 / 1
فروش مواد اولیه صنایع شوینده و آرایشی


ثبت آگهی فوری ثبت کسب و کار