ارسال پیام برای تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی

تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی

بازدید:١٩٠٠ | ا

لامپ نقطه دود
سیلندرهای فشار بخار رید
حمام فشار بخار رید - 21 واحد
حمام فشار بخار رید - 4 واحدی
حمام لوله ای تست خوردگی نوار نقره
حمام لوله تست خوردگی نوار مس
بمب تست خوردگی نوار مس
حمام بمب تست خوردگی نوار مس
سیلندر تست خوردگی نوار مس گازهای مایع
حمام آب تست خوردگی نوار مس گازهای مایع
دستگاه نقطه شبنم
مولد بخار صمغ موجود
مخازن پایداری ذخیره سازی سوخت
اکسیداسیون مخازن تحت فشار
پایداری اکسیداسیون سوختها، حمام های بلوک جامد
پایداری اکسیداسیون سوختها، حمام های مایع
آنالیزور انسداد فیلتر اتوماتیک
دستگاه تعیین اسیدیته محصولات نفتی
دستگاه تعیین مقدار سولفور فرآورده‌ نفتی
دستگاه تعیین نقطه ی ابری و ریزش
دستگاه چگالی‌سنج فرآورده‌های نفتی
تست تقطیر بنزن (دما پایین)
دستگاه تست تقطیر با پمپ خلا
دستگاه تقطیر (دما پایین)
ویسکومتر کینماتیک فرآورده‌های نفتی
دستگاه تعیین مقدار آب
,,,

1 / 1
تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی
http://nazhco.com/index.php?option=