میکسر ملات

بازدید:١١٨۴ | ا

میکسر ملات
با ظرفیت 4.7lit با 2 سرعت مختلف و3سیکل اختلاط متفاوت
دارای کاسه فلزی جهت مخلوط نمودن خمیرهای سیمان و ملات

تجهیزات آزمایشگاهی,تجهیزات آزمایشگاهی عمران,نماینده کمپانی MATEST,تجهیزات آزمایشگاهی بتن

میکسر ملات
http://matest.com/en/Products/cemen