دستگاه آزمايش اصطكاك و مقاومت لغزشي

بازدید:١١٧٨ | ا

دستگاه آزمايش اصطكاك و مقاومت لغزشي
جهت تعیین ويژگي هاي مقاومت لغزشي و اصطكاكي سطح روسازي (آسفالت جاده)، جهت آزمايشات مقدار سنگ پوليش شده روي سنگدانه ها(نمونه هاي خميده) ، مناسب جهت آزمايش سنگ هاي طبيعي و سنگ فرش هاي بلوك بتني طبق استانداردهاي EN شامل تجهيزات بالابر ،پايه پاندولي و عقربه و داراي مقياس هاي اضافي ، شمشه، چهارپايه، بطري شستشو، برس، جعبه حمل و گواهي كاليبره

,,,

دستگاه آزمايش اصطكاك و مقاومت لغزشي
http://nazhco.com/index.php?option=