سایت صنعت ایران


تائیدیه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

ارسال در تقدیرنامه ها و مجوز ها شیرآلات صنعتی یاراب
ا

تائیدیه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

تائیدیه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
عضویت در وندور لیست سامانه های ابیاری تحت فشار وزارت جهاد کشاورزی جهت ستفاده شیرآلات تولیدی در طرحهای آبرسانی و آبیاری

تائیدیه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

تولید انواع شیرآلات و اتصالات صنعتی و ریخته گ


پست های مرتبط در حال ذخیره سازی

جارو برقی صنعتی سفینه سه موتور آب و خاک
اربرد دارد مشخصات جاروبرقی صنعتی سفینه سه موتوره آب و خاک ام تی کو: دارای 3 موتور 1300وات دو پروان
، ، ام تی کو (MTCO)
جاروبرقی صنعتی نظیف دو موتوره آب و خاک
جارو برقی صنعتی دو موتوره آب و خاک مدل نظیف ام تی کو، یکی دیگر از محصولات گروه صنعتی ام تی کو می باش
، ، ام تی کو (MTCO)