تولید و فروش انواع شیرآلات صنعتی چدنی

بازدید:١١٣٠ | ا

تولید و فروش انواع شیرآلات صنعتی چدنی
با مارک یاراب
شامل انواع شیرآلات کشوئی زبانه فلزی ،کشوئی زبانه لاستیکی ، صافی،یکطرفه خودکار، پروانه ای، سوپاپی و ...