پست های مرتبط

CO، متر، و، دما، سنج، GCO، 2008
بازدید:١١٠٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
اسید سنج و mv متر با پراب مجزا ph-208
اسید سنج PH-208 PH متر با پراب مجزا قابلیت اندازه گیری : 0 to 14.00 pH, 1999 mV کالیبراسیون
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:١٣۶٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
بادسنج رطوبت سنج دما سنج دریک دستگاه AM-
نج AM-4205A اندازه گیری سرعت باد از 0.4 الی 25.0 متر بر ثانیه واحدهای نمایش سرعت باد : متر بر ثان
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:١٠١٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
بادسنج ، فشارسنج ، دما و رطوبت سنج قلمی
هگتا پاسگالHPA واحدهای اندازه گیری فشار محیط میلیمتر جیوه mm Hg /اینچ جیوه in Hg /پاسگالpa رنج اند
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:۴٩١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
دما سنج دوکاناله dual thermometer TM-914
ترمومتر دوکاناله جیبی TM-914C قابلیت اندازه گیری دما از -40 الی 1200 درجه سانتی گراد مشاوره ر
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:١١١٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
رطوبت سنج دما سنج دیتالاگر HT-3007SD
رطوبت سنج /دیتالاگر HT-3007SD قابلیت اندازه گیری رطوبت از 5 الی 95 درصد قابلیت اندازه گیری تا 50
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:١٠٩٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
رطوبت سنج دما سنج نقطه شبنم متر با حافظه
رطوبت سنج / دماسنج / نقطه شبنم HT-3009 اندازه گیری دما و رطوبت دارای حافظه ثبت 1000 مقدار م
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:١٣٩۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
رطوبت سنج محیطی و دما سنج LM-81HT
رطوبت سنج پراب سرخود LM-81HT قابلیت اندازه گیری : رطوبت 10 الی 95 درصد دما از 0 الی 50 درجه سانتی
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:١٢٢٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
رطوبت سنج و دما سنج با دو سنسور
رطوبت سنج و حرارت سنج تماسی و محیطیHT-3006 اندازه گیری میزان رطوبت از 10 الی 95 درصد اندازه گیری
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:١١٠٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
رطوبت سنج و دما سنج با دو سنسور و دمای ن
رطوبت سنج و حرارت سنج تماسی و محیطی و نقطه شبنمHT-3006 اندازه گیری میزان رطوبت از 10 الی 95 درصد
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:١٢۵٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
فشار سنج دما ورطوبت سنج MHB-382SD
مولتی فانکشن محیطی "مونیتورینگ" دارای حافظه دما سنج / رطوبت سنج / فشار سنج قابلیت انداز
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:١٠٣٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
فشار سنج محیط دما و رطوبت سنج
فشار سنج محیطی/دماسنج و رطوبت سنج و نقطه شبنم قلمی PHB-318 اندازه گیری رطوبت 10% to 95% RH, Dew د
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:١٣٨٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
لرزش سنج ، ویبریشن متر VB-8202
اب مجزا VB-8202 اندازه گیری سرعت ارتعاش 200 میلی متر برثانیه اندازه گیری شتاب 200 متر بر مجذور ثان
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:١۶۴۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
لوکس متر و دما سنج lux meter / temp mete
لوکس متر / ترمومتر در یک دستگاه YK-2001LX قابلیت اندازه گیری روشنائی : 0-2000/20000/50000 LUX انت
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:١٧٢٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویکی سنجش
کنداکتیوی متر و دما سنج قلمی PCD-431
کنداکتیویتی متر و دما سنج قلمی PCD-431 قابلیت اندازه گیری رسانائی : 2,000 uS, 20 mS مشاوره ر
خراسان رضوی ، مشهد ، ویکی سنجش
بازدید:١۵٣١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت مهندسی بازرگانی اطلس
فروش انواع pH متر و هدایت سنج
شرکت اطلس تجهیز اقدام به معرفی و فروش انواع pH متر، هدایت سنج Conductivity Meter، اکسیژن متر، سختی س
تهران ، شرکت مهندسی بازرگانی اطلس
بازدید:١٠٩١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط برنا صنعت پارس
لوکس متر یا نور سنج مدلGM -1010
لوکس متر مدل GM-1010 لوکس متر دیجیتال قابلیت اندازه گیری تا 200,000 لوکس قابلیت ثبت ماکزیمم و مین
تهران ، برنا صنعت پارس
بازدید:١٢۵٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت ابزار پیشرو نیرو امت
وکیوم متر یا خلا سنج لوترون
ن و General آمریکا نماینده انحصاری کمپانی سازنده مترهای لیزری Maspower و دوربین های لیزری SNDWAY چی
تهران ، شرکت ابزار پیشرو نیرو امت
بازدید:١٠۶٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت ابزار پیشرو نیرو امت
 کانداکتیویتی متر و TDSمتر و هدایت سنج :
کنداکتیویتی متر (هدایت سنج) Model : CD-4303 قابلیت اندازه گیری : رسانایی : 0-200μs / 2ms /20 m
تهران ، شرکت ابزار پیشرو نیرو امت
بازدید:١٠۶۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت ابزار پیشرو نیرو امت
Lux meter انواع لوکس متر / روشنایی سنج
لوکس متر Model : YK-10LX قابلیت اندازه گیری : 0-2000Fc,20000 LUX سنسور مجزا دارای دو فیلتر حرفه
تهران ، شرکت ابزار پیشرو نیرو امت
بازدید:۵٩۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت ابزار پیشرو نیرو امت
WBGT متر دیتالاگردار(استرس سنج محیطی) :
یوان و Mastech چین نماینده انحصاری کمپانی سازنده مترها و دوربین های لیزری SNDWAY چین نماینده انحصا
تهران ، شرکت ابزار پیشرو نیرو امت
صفحه ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨

صفحات مرتبط