ارسال پیام برای فلومتر و ترمو بادسنج AM-4206

فلومتر و ترمو بادسنج AM-4206

بازدید:١۴۴۶ | ا

باد سنج / فلومتر / سرعت سنج / دماسنج AM-4206
سه دستگاه در یک دستگاه
اندازه گیری سرعت هوا از 0.4 الی 25.00 متر بر ثانیه
واحدهای اندازه گیری سرعت باد :
متر بر ثانیه / فوت بر دقیقه / کیلومتر بر ساعت / گره دریائی معادل 1.852 کیلومتر بر ساعت
اندازه گیری دما تا 50 درجه با واحدهای سانتی گراد و فارنهایت

مشاوره رایگان قبل از خرید ، در حین خرید و بعد از خرید افتخار ماست .
جهت مشاهده کاتالوگ محصولات به سایت www.wikisanjesh.ir مراجعه نمائید . تلفن پاسخگویی آنلاین 09105757364

فلومتر و ترمو بادسنج AM-4,ویکی سنجش,,

1 / 1
فلومتر و ترمو بادسنج AM-4206
http://www.wikisanjesh.ir/product/7