سانتریفیوژ آزمایشگاهی تولید ایران

بازدید:١٧١٣ | ا

انواع سانتریفیوژ های 2،4،6،8،16،24 شاخه آزمایشگاهی با 4000دور فول دیجیتال هوشمند
سانتریفیوژ 8 شاخه آزمایشگاهی
سانتریفیوژ آزمایشگاهی 16شاخه
سانتریفیوژ آزمایشگاهی 12شاخه
سانتریفیوژ آزمایشگاهی 4شاخه
سانتریفیوژ آزمایشگاهی 2 شاخه
قابل استفاده برتای انواع کیت های پی آر پی
برای 4شاخه با فالکون 50
دور قابل تنظیم از 800 تا 4000دور
تنظیم زمان از 1 الی 99 دقیقه
بدون صدا و لرزش
سانتریفیوژ آزمایشگاهی,فروش سانتریفیوژ آزمایشگاه,سانتریفیوژ ایرانی,فروش سانتریفیوژ آزمایشگاه

سانتریفیوژ آزمایشگاهی تولید ایران