پلی وود plywood سه لایی

بازدید:٢٩٣۵ | ا

۰۹۱۹۰۰۴۴۷۸۷ واردکننده پلی وود یا سه لایی روسی مالزی چینی درجه ۱و۲تخته روسی در ابعاد گوناگون تخته بنایی یا زیر پایی قیمت های ما مناسب و رقابتی میباشند
,,,

پلی وود plywood سه لایی