سایت صنعت ایران


فروش لوکاست بین گام LBG

ارسال در محصولات و خدمات abkarami99@yahoo.com
ا

فروش لوکاست بین گام LBG

فروش لوکاست بین گام LBGفروش انواع مونودی گلیسرید امولسیفایر لسیتی وسیا فروکتوز مایع اسانس های خوراکی DMG یا گلیسرول مونو استارات که همان GMS می یاشد که امولیسفایر می باشد بافت دهنده حجم دهده مونودی گلسیرید در صنعت نان استفاده می شوداثرات ان عبارت از کاهش کشش بین سطحی بهبود پراکنده شدن ترکیبات افزایش هوادهی افزایش کف تولید شده DMG یا GMS مونودی گلسرید در روغن ها قابل حل بوده است انواع امولسیفایر . مونو دی گلیسرید، داتم و,DATEM, SSL, STS,

شرکت امیتریس تجارت
09129354082

09194206326
فروش مونو دی گلسیرید,,,

 • abkarami99@yahoo.com
 • تلفن ثابت: ٠٩١٢٩٣۵۴٠٨٢ تماس
 • فکس:
 • موبایل: ٠٩١٩۴٢٠۶٣٢۶ تماس
 • وبسایت:
 • ایمیل: abkarami99@yahoo.com
 • کشور: ایران
 • استان: تهران
 • شهر: تهران
 • آدرس: تهران
 • صفحه اختصاصی abkarami99@yahoo.com   sanat.ir/abkarami
 • ثبت پیام یا سفارش