ارسال پیام برای پمپ 600 میل ماستیک پلی یورتان

پمپ 600 میل ماستیک پلی یورتان

بازدید:١٩۶۴ | ا

طرح و بنای خشکه چین
فروش ماستیک پلی یورتان 600 میل
فروش پمپ ماستیک پلی یورتان 600 میل

خواص و اثرات ماستیک پلی ارتان
چسبندگی فوق العاده زیاد به انواع مصالح ساختمانی نظیر بتن ، سنگ ، انواع فلزات و ...
درصد ازدیاد طول زیاد
حفظ قابلیت انعطاف پذیری در گرمای بسیار زیاد و یخبندان
مقاوم در برابرعوامل محیطی مقاوم در برابر تابش نور خورشید
قابلیت رنگ پذیری با انواع رنگهای حلال دار یا محلول در آب
بدون انقباض و شره
غیر سمی و قابل کاربرد در مجاورت با آب آشامیدنی

پمپ ماستیک پلی یورتان,ماستیک پلی یورتان ,ماستیک پلی ارتان ,پمپ 600 میل

پمپ 600 میل ماستیک پلی یورتان
پمپ 600 میل ماستیک پلی یورتان
پمپ 600 میل ماستیک پلی یورتان
1 / 3
پمپ 600 میل ماستیک پلی یورتان
2 / 3
پمپ 600 میل ماستیک پلی یورتان
3 / 3
پمپ 600 میل ماستیک پلی یورتان
http://www.khoshkehchin.com/fa/Prod