ارسال پیام برای مخازن و تانکر LPG ال پی جی گاز مایع

مخازن و تانکر LPG ال پی جی گاز مایع

بازدید:١٨۵ | ا

سازنده مخازن و تانکر LPG ال پی جی گازمایع
شرکت فشار مخزن
سازنده مخازن و تانکر های ذخیره گازهای آمونیاک - پروپان - بوتان - LPG با استاندارد ASME sec .VIII از ورق مرغوب SA516 Gr. 70 . با جوشکاری اتوماتیک زیرپودری
با نظارت شرکت معتبر دارای گواهی بازرسی
کلیه تست ها در قالب شناسنامه به مشتری ارائه می شود .
این شرکت آمادگی خود را برای ساخت مخازن LPG و سایر گازها از ظرفیت 300 گالن الی 5000 گالن با تست های انجام شده به شرح زیر می باشد .
تست های انجام شده شامل: تست طراحی 20% بیشتر از تست کاری و تست نهایی هیدرواستاتیک 50% بیشتر از تست کاری
Material Analyze مواد نافذ(PT) ورادیوگرافی (RT) هیدرواستاتیک (HT) تست ضخامت رنگ وزبری سندبلاست مطابق استاندارد ASME بوده و کارت تایید جوشکار و مدارک تست های فوق قابا ارائه به مشتری می باشد .

1 / 1
مخازن و تانکر LPG ال پی جی گاز مایع