ارسال پیام برای مجموعه بازی پارکی پلی اتیلن

مجموعه بازی پارکی پلی اتیلن

بازدید:۶٨٠ | ا

مجموعه بازی پلی اتیلن
مشخصات کلی
• مقاومت در برابر انقباض و انبساط ناشی از تغییرات دمایی و شرایط آب و هوایی مختلف مطابق با استاندارد و ایمنی
EN 1176
• مقاومت در برابر تغییر رنگ و تغییر فرم
• ضریب مقاومت بالا به دلیل تولید به روش روتاسیون
• استفاده از مواد اولیه خود رنگ و در نتیجه شفافیت و پایداری بالا
• دارای استاندارد TUV آلمان در مواد اولیه
• استفاده از پوشش گالوانیزه، رنگ اتومبیل و رنگ کوره در قطعات فلزی
• مقاومت در برابر 80 درجه سانیگراد حرارت و خاصیت ضد احتراق
• رعایت آنتی استاتیک و آنتی یو وی در تولید و ساخت و در نتیجه جلوگیری از ناراحتی های پوستی


مجموعه بازی پارکی,وسایل بازی پلی اتیلن,وسایل بازی پارکی پلی اتیل,وسایل باز ی یکودکان

1 / 1
مجموعه بازی پارکی پلی اتیلن
www.asa-ahd.com