مته قلاویزبرقو ابزارکاربایدی از Toolex

ارسال در محصولات و خدمات صنعت برش پرشین
ا

تولیدکننده ابزارهای کاربایدی از جمله:مته ،فرز، برقو ،قلاویز،مته مرغک و..... کلیه ابزارهای مخصوص .شایان ذکر است که زمان تحویل محصولات این سازنده برای ابزارهای مخصوص حداکثر 3 هفته و برای بسیاری از ابزارهای استاندارد، قابل تحویل در لحظه سفارش گذاری است
مته,قلاویز,برقو,ابزار

مته قلاویزبرقو ابزارکاربایدی از Toolex