ارسال پیام برای دستگاه CIP قابل حمل

دستگاه CIP قابل حمل

بازدید:١١۴٨ | ا

-این دستگاه بصورت پرتابل توانایی شستشوی مخازن و خطوط دارویی و غذایی را در ظرفیت های بالا دارا می باشد.این دستگاه درظرفیت های مختلف بصورت تمام اتوماتیک ودر دوتیپ دارویی و غذایی ساخته میشود.
,,,

1 / 1
دستگاه CIP قابل حمل
http://ksph.ir/index.php?option=com