فن بوشی، فن بلبرینگی

بازدید:١۶٧٩ | ا

ف�� AC و DC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :· فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 220 ولت مارک سانون تایوان.
· فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 220 ولت مارک کامنولت تایوان.
· فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 110 ولت مارک سان ایس ژاپن.
· فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 220 ولت مارک ای بی ام پاپ ست چین.
· فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 220 ولت مارک سانون تایوان.
· فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 220 ولت مارک کامنولت تایوان.


فن AC و DC بوشی ( SLEEVE BEARING ) :· فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 220 ولت مارک سانون تایوان.
· فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 220 ولت مارک کامنولت تایوان.
· فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 110 ولت مارک سان ایس ژاپن.
· فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 220 ولت مارک ای بی ام پاپ ست چین.
· فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 220 ولت مارک سانون تایوان.
· فن بوشی 25×80×8
· فن بوشی فن بلبیرینگ ,فن هفت پره پنج پره,شش سیم چهار سیم ,فن بی صدا استابلایزر

فن بوشی، فن بلبرینگی