واریابل، واریاک، اتوترانس فورماتور متغیر

بازدید:۵۶٩ | ا

مدل های دستگاه های اتوترانسفورماتور متغیر ( واریاک، واریابل ) مارک گلداستار کره :

1. اتوترانس فورماتور متغیر ( واریاک، واریابل ) تک فاز 0.2 کیلو ولت آمپر با ولتاژ خروجی 0 الی 300 ولت گلداستار کره مدل LG-1P-0.2K-V.
2. اتوترانس فورماتور متغیر ( واریاک، واریابل ) تک فاز 0.5 کیلو ولت آمپ�� با ولتاژ خروجی 0 الی 300 ولت گلداستار کره مدل LG-1P-0.5K-F.
3. اتوترانس فورماتور متغیر ( واریاک، واریابل ) تک فاز 1 کیلو ولت آمپر با ولتاژ خروجی 0 الی 300 ولت مارک گلداستار کره مدل LG-1P-1K-F.
4. اتوترانس فورماتور متغیر ( واریاک، واریابل ) تک فاز 2 کیلو ولت آمپر با ولتاژ خروجی 0 الی 300 ولت مارک گ��داستار کره مدل LG-1P-2K-F.
5. اتوترانس فورماتور متغیر ( واریاک، واریابل ) تک فاز 3 کیلو ولت آمپر با ولتاژ خروجی 0 الی 300 ولت مارک گلداستار کره مدل LG-1P-3K-F.
6. اتوترانس فورماتور متغیر ( واریاک، و
واریابل واریاک استابلایرز,اتو ترانس ترانسفورماتور ,گلد استار امگا دلتا تو یو,امرسان

واریابل، واریاک، اتوترانس فورماتور متغیر