یو پی اس،برق اضطراری،منابع تغذیه

بازدید:١١٣۵ | ا

دلایل استفاده از دستگاه UPS ( منبع تغذیه بدون وقفه ) مارک گلداستار کره :

یو پی اس های گلداستار بین منبع برق ورودی و بار وصل شده و از بروز اختلالات برق ورودی ( برق شهر ) از جمله قطع کامل آن جلوگیری می کنند. اگر شما تصمیم بگیرید که وسیله برقی خود را مستقیما به برق شهر وصل کنید، قطعات الکترونیکی داخلی آن با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد. بعضی از این مشکلات کوچک هستند و دستگاه شما با آن کنار خواهد آمد، در حالی که برخی از آن ها ممکن است موجب از کار افتادن و حتی ایجاد عیوب دائمی بر روی دستگاه شما شود.ویژگی دستگاه های UPS ( منبع ��غذیه بدون وقفه ) مارک گلداستار کره :

1. حفاظت در مقابل دو فاز شدن برق ورودی، اضافه بار و اتصال کوتاه خروجی.
2. مجهز به باتری سیلد اسید داخلی بدون نیاز به نگهداری ( Maintenance Free ).

3.حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری و شارژ بیش از حد باتری ( SCM و ABM ).


یو پی اس برق اضطراری , دستگاه UPS مارک گلداستا,منبع تغذیه بدون وقفه,منبع تغذیه

یو پی اس،برق اضطراری،منابع تغذیه