رله الکترونیکی،، رله اس اس آر،کنتاکتور

بازدید:٢٠٩۶ | ا

محصولات شرکت CELDUC فرانسه :

1. رله الکترونیکی تک فاز پیچ خور در مدل های SO9 ، SO8 ،SO7 ،SC9 ، SC8 ، SC7 ( SSR DC-AC ) سِلدوک فرانسه.
2. رله الکترونیکی تک فاز مینیاتوری ( مینی ) مدل SF ( SSR DC-AC ) سِلدوک فرانسه.
3. رله الکترونیکی دو تحریکه مدل SOR ( SSR DC-AC ) FRANCE CELDUC .
4. رله الکترونیکی دو فاز مدل SOB ( SSR DC-AC ) سِلدوک فرانسه.
5. رله الکترونیکی سه فاز پیچ خور در مدل های SGT ، SVT ( SSR DC-AC ) FRANCE CELDUC.
6. رله الکترونیکی تک فاز پیچ خور در مدل های SO9 ، SO8 ( SSR AC-AC ) سِلدوک فرانسه.
7. رله الکترونیکی سه فاز پیچ خور در مدل های SGT ، SVT ( SSR AC-AC ) FRANCE CELDUC.
8. رله الکترونیکی تک فاز رو بردی ( شانه ای ) مدل SKLD ( SSR DC-DC ) FRANCE CELDUC.
9. کنتاکتور الکترونیکی هیتسینک دار تک فاز مدل SUL
رله اس اس آر کنتاکتور,رله حالت جامد رله ,رله حالت جامد کنتاکتور ,رله الکترونیکی

رله الکترونیکی،، رله اس اس آر،کنتاکتور