ترانزیستور، تریستور، ماسفت، پل دیود IXYS

بازدید:١۶۵٩ | ا

1. IGBT شش تایی همراه با پل دیود ، مخصوص اینورتر از 10A الی 75A (MUBW series) مارک آی ایکس وای اس آلمان.

2. IGBT شش تایی از 15 A الی 450 A (MWI series) مارکIXYS GERMANY .

3. IGBT دوبل از 75 A الی 400 A (MII series) مارک آی ایکس وای اس آلمان.

4. POWER IGBT از 600 A الی 2400 A (MIO series) مارکIXYS GERMANY .

5. دوبل دیود FAST از 30 A الی 160 A (DSEI series ) مارک آی ایکس وای اس آلمان.

6. دیود پیچی تک از 17 A الی 100 A (DS series ) مارکIXYS GERMANY .

7. تریستور پیچی از 8 A الی 63 A (CS series ) مارک آی ایکس وای اس آلمان.

8. ماژول دوبل دیود از 26 A الی 950 A (MDD series ) مارکIXYS GERMANY .

9. ماژول دیود تریستور از 26 A الی 700 A (MCD series ) مارک آی ایکس وای اس آلمان.

10. ماژول دوبل تریستور از 19 A الی 700 A (MCC series ) مارکIXYS GERMANY .

11
دیود تریستور- خازن,ترانزیستور، تریستور,ماسفت، پل دیود IXYS,آی ایکس وای اس

ترانزیستور، تریستور، ماسفت، پل دیود IXYS