ذغال جوش سوراخ دار، زغال جوش شیاردار

بازدید:١٣۶٧ | ا

1. ذغال جوش بدون سوراخ و شیار مارک کاشکه آلمان.
2. ذغال جوش بدون سوراخ شیار دار مارک کاشکه آلمان.
3. ذغال جوش سوراخ دار بدون شیار مارک کاشکه آلمان.

4. ذغال جوش سوراخ دار شیار دار مارک کاشکه آلمان.


ذغال های جوش به عنوان هسته های ایمپدر ( IMPEDER ) برای جوشکاری در فرکانس های بالا استفاده می شوند. این ذغال ها یک قطعه لازم و ضروری برای جوش لوله ها و پروفیل ها توسط دستگاه درز جوش می باشند، که مشخصات و کیفیت ذغال ها نقش و تاثیر به سزایی در کیفیت، ماندگاری و دوام پروسه جوشکاری دارد. این ذغال ها در انواع و سایزهای مختلف موجود می باشد که هریک کاربرد خاص خود را دارا می باشد.
ذغال جوش - زغال جوش ,جوشکاری -,ذغال جوش سوراخ دار, دستگاه درز جوش

ذغال جوش سوراخ دار، زغال جوش شیاردار