ترولی حمل ظروف رابرمید

بازدید:٣٣٧ | ا

ترولی حمل ظروف تمیز و کثیف:

این دستگاه از پلاستیل نرم و فشورده ساخته شده و دارای استحکام بسیار زیادی میباشد"

چرخ های آن هیدرولیک بوده و به همین جهت کار با آن بسیار راحت میباشد.

در 2 مدل دور بسته و دور باز موجود است.

09122349715


ترولی حمل ظروف رابرمید,ترولی امریکایی,ترولی حمل ظروف خارجی,ترولی حمل ظروف تمیز وکثیف

ترولی حمل ظروف رابرمید