ارسال پیام برای مخازن شیمیایی و اسیدی

مخازن شیمیایی و اسیدی

بازدید:٢٣٠ | ا

شرکت فشار مخزن
سازنده مخازن تخت فشار برای مخازن اسیدی و شیمیایی با استاندارد SAME sec .VIII وسایر استانداردها با درخواست مشتری از ورق مرغوب SA 516 Gr .70
با عایق کاری (رابر لاینینگ ) سرد و گرم
با نظارت شرکت معتبر داری گواهی بازرسی
با ارائه کلیه مدارک تست ها در قالب شناسنامه مخزن به مشتری ارائه می گردد.
تست های انجام شده برای مخازن تحت فشار عبارتند از :تست طراحی 20% بیشتر از تست کاری و تست نهایی هیدرواستاتیک 50% بیشتر از تست کاری
Material Analyze مواد نافذ(PT) و رادیوگرافی(RT) هیدرواستاتیک(HT) تست ضخامت رنگ و زبری سندبلاست مطابق استاندارد ASME بوده و کارت تایید جوشکار و مدارک تست های فوق قابل ارائه به مشتری می باشد.
کاربردهای ( لاینینگ مخازن ) عباتند از :
1 ) انواع رزین های وینیل استر جهت سیستم های FRP و ( لاینینگ های ) ضد اسید
2 ) رزین های اپوکسی با هاردنرهای آروماتیک جهت ( لاینینگ ) و پوشش حفاظت شیمیایی
( لاینینگ ) مخازن : جهت پوشش مخازن که با انواع اسیدها و مایعاتی که باعث خوردگی میگردند استفاده از لایه های مقاوم الزامی است . و اینکار را به بهترین نحو اصولی ترین روش انجام خواهد شد.
( لاینینگ مخازن ) راهی مقاوم در برابر اسیدها : اسید کلریدریک - اسید فسفریک - اسید اسیتیک - اسید سولفوریک و.... سودسوزآور انواع بازها و قلیاها .... با دو روش سرد وگرم از ضخامت 2mm الی 10mm ( رابر لاینینگ ) عایق کاری می گردد.

1 / 1
مخازن شیمیایی و اسیدی