اتصالات پنوماتیک

بازدید:١٠٧۶ | ا

اتصالات پنوماتیک در سایزهای مختلف و برندهای مختلف:
سایزهای : M5-1/8-1/4-3/8-1/2 و...
برندهای: YPC کره- FESTO آلمان- CDC کره- LMC چین- AIR TAC چین و...
اتصال پنوماتیک,اتصالات,پنوماتیک ,

اتصالات پنوماتیک