ارسال پیام برای دستگاه تولید پد الکلی

دستگاه تولید پد الکلی

بازدید:٨۵۵ | ا


واردات و فروش و نصب و راه اندازی دستگاه تولید پد الکلی با توانایی تولید دستمال مرطوب به صورت ساشر را نیز دارد.ظرفیت نرمال دستگاه پد الکلی بین 80 تا 100 عدد در دقیقه می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت dmabna.ir مراجعه فرمایید.
شماره تماس:021-88811331
دستگاه تولید پد الکلی,,,

1 / 1
دستگاه تولید پد الکلی