ارسال پیام برای مخزن ذخیره شکلات ، روغن ، گلوکز

مخزن ذخیره شکلات ، روغن ، گلوکز

بازدید:۶٧٣ | ا

مخزن ذخیره شکلات ، روغن ، گلوکز ، مواد اولیه ، محصولات نهایی ، میکس – ماشین سازی رایا صنعت
09367837798
09361235867

قایلت ها دستگاه :

* این دستگاه کاملا دوجداره بوده و دارای میکسر جهت هـم زدن شکلات (مواد اولیه و یا محصولات نهایی ) ، سیستم برق کامــل ، سیستم کنترل دمـای آب و دمـای شکلات می باشد.
* مخـازن ذخیره شـکلات دارای ظــرفیت هـای مـتنـوع 300،500، 4500،3500،2500،1500،800 کیلو گرم می باشد.
* قـابلیت نصب پمپ سیرکوله وانتقال شـکلات با ظرفیت 300الی 8000 کـیلو گـرم در سـاعت در طـول هـای 30 الـی 100 مـتر را دارا می باشد.
مخزن شکلات,مخزن دو جداره,مخزن ذخیره,مخزن دوجداره

1 / 1
مخزن ذخیره شکلات ، روغن ، گلوکز