دستگاه میکروفیوژ

ارسال در محصولات و خدمات تولید -فروش دستگاه ترموسا
ا

Micro fuge
Mfp-3500 model
3500rpm Speed range
Lower than 50 c (dry air) Temp resist
650g weight
D13cm H12cm Dimensions
15w wattage
AC 220v /50Hz power

خرید دستگاه میکروفیوژ ,تولید دستگاه mini spin,فروش دستگاه microfuge,میکروفیوژ ایرانی

دستگاه میکروفیوژ
www.pnojen .com