ارسال پیام برای دورسنج یا تاکومتر نوری تستو مدل TESTO465

دورسنج یا تاکومتر نوری تستو مدل TESTO465

بازدید:۴٧٠ | ا

دستگاه دورسنج یا تاکومتر لیزری مدل TESTO 465 جهت اندازه گیری تعداد دور بر دقیقه یا rpm برای چرخش شفت موتورها و پره ها به صورت غیر تماسی با دقت و کیفیت بالا مورد استفاده قرار می گیرد.فاصله بین دستگاه تاکومتر و جسم اندازه گیری می تواند تا ۶۰۰ میلی متر باشد.
مشخصات فنی دستگاه دورسنج یا تاکومتر لیزری مدل TESTO 465:

محدوده اندازه گیری دورسنج نوری: ۱to 99999 rpm
دقت تعداد دور: ±۰٫۰۲ % of mv
رزولیشن: ۰٫۰۱rpm (1 to 99.99 rpm) – 0.1rpm (100 to 999.9 rpm) – 1rpm (1000 to 99999 rpm)
تاکومتر نوری و لیزری تستو,دورسنج نوری تستو,قیمت تاکومتر نوری تستو,بهترین تاکومتر نوری

1 / 1
دورسنج یا تاکومتر نوری تستو مدل TESTO465