سایت صنعت ایران
6660

دستگاه سورت جوجه یکروزه

ارسال در محصولات و خدمات واحد صنعتی نیو فرم
ا

دستگاه سورت جوجه یکروزه

دستگاه سورت جوجه

دستگاه سورت جوجه یکروزه
 • واحد صنعتی نیو فرم
 • تلفن ثابت: ٠۵١٣۶۶۵١٩۶٠ تماس
 • فکس: ٠۵١٣۶۶۵١٩۶٠
 • موبایل: ٠٩١۵١١۵٧١٢٢ تماس
 • وبسایت:
 • ایمیل: m.amirtash@yahoo.com
 • کشور: ایران
 • استان: خراسان رضوی
 • شهر: مشهد
 • آدرس: بلوار توس نبش توس 74
 • صفحه اختصاصی واحد صنعتی نیو فرم   sanat.ir/newformco
 • ثبت پیام یا سفارش