فروش خط رول فورم توليد پروفیل هاي استنلس

بازدید:٢١۴ | ا

فروش خط رول فورم توليد پروفیل هاي استنلس استيل با قیمت مناسب

- خط رول فورم توليد پروفیل هاي استنلس استيل به همراه يك خط پوليش 14مرحله اي
- ضخامت ورق استيل قابل فورم: تا2ميليمتر
- سايز پروفیل هاي قابل فورم:20×20 تا 80×80
- سرعت بيشينه خط فورم :4متر بردقيقه
- نوع جوش: جوش آرگون
- طول خط فورم :14متر
- طوي خط پوليش :14متر
- عرض خط :5/1متر
- سرعت بيشينه خط پوليش :12متر بر دقيقه
- ظرفيت متوسط خط به طور پيوسته: 3تن در روز يك شيفت
رول فرمينگ,خط توليد قوطي,خط پوليش, قوطي استيل

فروش خط رول فورم توليد پروفیل هاي استنلس