پست های ویژه

بازدید:١٨۴٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط پاسارگاد پوشش ایرانیان
Building skylight_ نورگیر
سیستم پوشش نور گیر وسقف پاساژ و مجتع های تجاری و مسکونی طراحی و ساخت پوشش نور گیر وسقف پاساژ و مجت
پاسارگاد پوشش ایرانیان

پست های مرتبط

(Patio، Roof)، سقف، پاسیو
بازدید:١٠۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط سازه های پارچه ای ماهوت
سایبان مدرن (مدل پارکینگ)
نواع سالنها - انبار های صنعتی و سوله ها - انواع سقف ها - گلخانه - پارکینگ - انبار گاز - روکش م
تهران ، سازه های پارچه ای ماهوت
بازدید:١٠٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط سازه های پارچه ای ماهوت
سایبان استخر ماهوت
به راحتی از آن استفاده کنند. اگر استخر روباز بدون سقف باشد، در فصول گرم سال مدام در معرض تابش مستقیم
تهران ، سازه های پارچه ای ماهوت
صفحه ١ ٢

صفحات مرتبط