ساخت سوله و جرثقیل

بازدید:١۴٩ | ا

طراحی و ساخت انواع سازه های صنعتی و مسکونی سبک و سنگین
ساخت جرثقیل های سقفی و دروازه ای،بازوئی و غیره
خرید و فروش انواع سوله های نو و دست دوم
صنایع سوله سازی حسینی ۰۹۱۳۳۲۰۷۷۲۰
سوله,ساخت سوله ,قیمت ساخت جرثقیل,قیمت سوله

http://suoleh.ir