ارسال پیام برای منبع کویل دار

منبع کویل دار

بازدید:٣٢۴ | ا

مخزنی است جهت تامین آب گرم بهداشتی که از آب گرم یا بخار خروجی بویلر، برای گرم کردن آب سرد ورودی شهر استفاده می کند. این آب گرم یا بخار خروجی از بویلر، در داخل کویل حرارتی از چند شاخه لوله رفت و برگشتی گردش نموده و پس از تبادل حرارت با دیوار لوله های آن از کویل خارج می گردد

منابع کویلی بخار سازه به صورت ایستاده بوده و بر اساس استاندارد ASEM با فشار های مختلف تولید می گردند.
برای مشاوره و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
منابع کویلی,منبع کویل دار,قیمت منبع کویلی,منبع کویلی ایستاده

1 / 1
منبع کویل دار
www.bokharsazeh.com/%D9%85%D8%AD%D8