ارسال پیام برای توزيع و تأمين ميکروسکوپ

توزيع و تأمين ميکروسکوپ

بازدید:۶٣٩ | ا

شرکت کيمياگران جوان با هدف ارتقاء سطح کيفي تجهيزات فني و آزمايشگاهي مراکز تحقيقاتي ، پژوهشي ، دانشگاهي ، صنعتي و همچنين انتقال تکنولوژي و دانش فني روز دنيا با ۳۰ سال سابقه اولين و تنهاترين مرکز تخصصي در زمينه فروش و تأمين ميکروسکوپ و تلسکوپ در ايران مي باشد
میکروسکوپ,تلسکوپ ,کیمیاگران جوان ,میکروسکوپ/تلسکوپ

1 / 1
توزيع و تأمين ميکروسکوپ
http://microscopiran.ir/