ارسال پیام برای انواع ميکروسکوپ

انواع ميکروسکوپ

بازدید:۶۶٢ | ا

از وسايل اصلي آزمايشگاهي که با توجه به گسترش روز افزون ميکروسکوپها در شاخه‌هاي مختلف علوم پزشکي و صنعت هر روزه شاهد پيشرفتهاي مختلف درصنعت ميکروسکوپها مي‌باشيم.
ميکروسکوپ ها در دو دسته :
*داراي چشمه نوري مجزا از ميکروسکوپ مي‌باشند.
*ميکروسکوپهايي مي‌باشند که داراي چشمه نوري تعبيه شده در ميکروسکوپ مي‌باشند.
تلسکوپ,میکروسکوپ/تلسکوپ,میکروسکوپ,کیمیاگران جوان

1 / 1
انواع ميکروسکوپ