ارسال پیام برای لاکتواستار-لاکتواستارشیر-قیمت لاکتواستار

لاکتواستار-لاکتواستارشیر-قیمت لاکتواستار

بازدید:٣۴ | ا

دستگاه لاکتواستار ارایه شده توسط شرکت آداک ویرا پژوه ساخت کمپانی معتبر Funcky jerberآلمان می باشد

این دستگاه قابلیت اندازه گیری پارامترهای اصلی شیر با مشخصات زیر را دارا می باشد:

قابلیت اندازه گیری چربی شیر بین 0.00%تا 35.00% و خطای 0.02%از رنج 0.00 تا 8.00% و خطای 0.2% برای رنج چربی 8.00%تا 35.00%

قابلیت اندازه گیری پروین شیر از 0.00%تا 10.00%با خطای 0.03%

قابلیت اندازه گیری ماده خشک(snfماده خشک بدون چربی )از 0.00% تا 15.00%با خطای 0.04%

قابلیت اندازه گیری لاکتوز از 0.00%تا 10.00% با خطای0.03%

قابلیت اندازه گیری موادمعدنی یا خاکستر از 0.00%تا5.00% با خطای0.02%

قابلیت اندازه گیری دمای انجماد بر طبق محاسبات با خطای 0.002%

دستگاه قابلیت اندازه گیری 40نمونه در هر ساعت را دارا می باشد

مقدار نمونه لازم برای هر نمونه 17تا 20ccمی باشد

دارای صفحه کنترلر تمام رنگی

جهت شروع به کار و اندازه گیری هر نمونه دستگاه باید کالیبره شود

دستگاه لاکتواستار قابلیت آنالیز 20 نمونه مختلف :شیر پرچرب-شیر کم چرب-دوغ-ماست -شیرخشک-بستنی-خامه ...رادار می باشددور صورت استفاده از نمونه خاص دارای کالیبره اختصاصی می باشد
لاکتواستار
لاکتواستارشیر
لاکتواستار خامه
لاکتواستار شیرخشک
قیمت لاکتواستار
فروش لاکتواستار

1 / 1
لاکتواستار-لاکتواستارشیر-قیمت لاکتواستار