فضای سبز داخلی و بیرونی و روف گاردن

بازدید:٢۴١ | ا

شرکت گلپخش صبح امروز ، عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
در گروه خای تخصصی زیر انجام وطیفه می کند :
تولید گل و گیاه ، احداث و نگهداری و محوطه سازی فضای سبز و محصولات وابسته
طراحی ،اجرا ،احداث و نگهداری روف گاردن و دیوار سبز بصورت تخصصی
طراحی و ساخت انواع محصولات زیباسازی مجتمع های تجاری و هتل های لوکس
تولید محصولات مرتبط با فضاهای سبز
ساخت انواع فلاور باکس و بسترهای کاشت

فضای سبز داخلی و بیرونی و روف گاردن
http://www.sobhemrooz.org/