كارشناس تخصصي رنگ وبدنه خودرو در محل

بازدید:٢٨۵ | ا

كارشناس تخصصي رنگ وبدنه خودرو در محل
كارشناسي خودرو جهت خريد خودروهاي كاركرده از نظر رنگ شدگ وفني خودرو امري ضروري است
-كارشناس تشخيص رنگ با دستگاه ديجيتال
-كارشناس موتور وگيربكس با دستگاه دياگ
-تست درايو خودرو وسلامت جلوبندي
-تست بررسي سلامت آپشن خودرو
-تنظيم كارتكس كارشناسي
-تمام نقاط تهران فوري
٠٩١٢١٣١١٥٥١
٠٩١٢٦١١٤٧٨٦

كارشناس تخصصي رنگ وبدنه خودرو در محل