ارسال پیام برای فلومتر توریبنی ریمگ سوئیس

فلومتر توریبنی ریمگ سوئیس

بازدید:۴٨۴ | ا

^ فنی مهندسی اینسترو کنترل ^
---------------------------------------
< Badgermeter >
Turbine Flowmer
Vision 1000,2000,3000
100mL/min to 65 L/min
---------------------------------
سایز: DN5 & DN6 & DN8 & DN12
دقت: %3-+ مقدار جاری
خروجی: پالس NPN از 210 تا 6900 پالس بر لیتر
رنج دما: 20- تا 100 درجه سلسیوس
فشار کاری: 25 بار
حداکثر ویسکوزیته سیال: 15 سانتی استوک
طول: 55 میلی متر
وزن: 15گرم
تأییدیه های بهداشتی: KTW,NFS61,WRAS

1 / 1
فلومتر توریبنی ریمگ سوئیس
https://www.instrucontrol.ir/produc