ارسال پیام برای بالابر نفری | بالابر مفصلی 20 و 25 متر

بالابر نفری | بالابر مفصلی 20 و 25 متر

بازدید:۵٣ | ا

فروش بالابر نفری ، بالابر مفصلی 20.65 و 25.60 متری

توضیح:

بهبود سطح کار از طریق محل مفصی مثبت منفی با چرخش 140 درجه
3.9 متر شعاع چرخش برای بهبود مانورپذیری
قفل دیفرانسیل هیدرولیک و 42 سانتی متر فضا از زمین برای بهبود قابلیت در سطح ناهموار
شعاع چرخش متوالی 360 درجه
180 درجه چرخش هیدرولیک سبد
ابعاد فشرده حمل و انتقال
کنترل کاملا متناسب و کارکردهای همزمان بوم برای بهبود بهره وری
افزایش ایمنی با محدود کردن اضافه بار در سبد
مقاوم، قابل اعتماد و نگهداری آسان
سوخت دیزلی

1 / 1
بالابر نفری | بالابر مفصلی 20 و 25 متر


ثبت آگهی فوری ثبت کسب و کار